คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
โทรศัพท์ 0-2696-6215

โทรสาร  0-2696-6218 
email:  jcpr.tu@gmail.com 

RANGSIT CAMPUS

บริการให้เช่า ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อภาพและเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องผสมเสียง 
ห้องแก้สี ห้องถ่ายภาพ ห้องประชุม/สัมมนา ห้องบรรยาย โรงภาพยนตร์ และพื้นที่สำหรับจัดงานทุกรูปแบบ

โถง/ลาน
Show More
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now