โถง/ลาน พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ

เป็นพื้นที่โล่ง เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ มีพื้นที่ให้ใช้สอยที่หลากหลาย พร้อมให้บริการบุคคลภายนอกและภายใน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

                หน่วยงานภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าธรรมเนียมวันละ 4,000 บาท
             

หมายเหตุ ราคาไม่รวมผู้ดูแล

สถานที่   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Photo Gallery

ภาพสถานที่และบรรยากาศ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom