ห้องสตูดิโอ 1 ผลิตรายการโทรทัศน์

สตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital) ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

 

         ขนาดพื้นที่ 18 x 18 เมตร ความสูง 8 เมตร

หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้

        กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา  13,050 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา    8,800 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา    8,800 บาท

        กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา    5,750 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา    5,150 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา    5,150 บาท 

หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้

       กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา  15,000 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา  10,750 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา  10,750 บาท

       กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา  7,700 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา  7,100 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา  7,100 บาท

หมายเหตุ ราคาไม่รวมอุปกรณ์และผู้ดูแล

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องแต่งตัว

  • ห้องน้ำในตัว

  • ไฟส่องสว่าง

สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) 
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Photo Gallery

ภาพสถานที่และบรรยากาศ