ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ MC305

สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

        ขนาดพื้นที่ 6 x 8 เมตร

หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,300 บาท

หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,800 บาท

หมายเหตุ ราคาไม่รวมอุปกรณ์และผู้ดูแล

สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) 
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Photo Gallery

ภาพสถานที่และบรรยากาศ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom